HARIDUSPROGRAMMID KOOLIDELE | EESTI NOORSOOTEATER
Tagasi

HARIDUSPROGRAMMID KOOLIDELE

jaga
Koolilapsele, Noorele, Täiskasvanule|Muuseum
Teatrinukk liikuma! / LAK-muuseumitund

Muuseumitund „Teatrinukk liikuma!” annab vaheldusrikaste tegevuste kaudu õpilastele ülevaate nukunäitleja ametist ning teatrinukkude liikidest, mida õpitakse vastavalt liigile animeerima nii individuaalselt kui ka grupis. Teatrinukkude animeerimise kaudu täieneb muukeelsete õpilaste  liikumisega seotud eestikeelne sõnavaraga. 

Vanus: I, II kooliaste 
Kestus: 1 tund

Teatrinuku anatoomia / muuseumitund

Kas olete kunagi mõelnud, millistest materjalidest koosneb üks teatrinukk? Mida on vaja selleks, et panna teatrinukk liikuma? Muuseumitunni eesmärk on vaadelda teatrinukkude anatoomiat, uurida nende loomiseks vajaminevaid materjale ning tutvuda erinevate nuku animeerimisviiside ja liikumisvõimalustega. 

Vanus: I, II, III kooliaste 
Kestus: 1 tund

Sõnast objektini / dramaturgia töötuba

Kuidas saab ühest kirjalikust tekstist visuaalne sõnadeta lavastus? Töötoas dramatiseeritakse kirjandusteksti visuaalteatrile kohaselt – sõnadeta ja kehaliselt. Üheskoos tutvutakse erinevate visuaalteatri näidetega Eesti Noorsooteatri ajaloost ja mõtestatakse visuaalteatri erinevust sõnateatrist. Töötuba avab õpilastele ukse visuaalteatri põnevasse maailma, aitab neil mõtestada selle eripära ning mõista dramaturgia olulisust visuaalteatris. 

Vanus: III kooliaste, gümnaasium
Kestus: 1 tund

Teadlik teatrikülastaja / muuseumitund

Muuseumitunni eesmärk on mänguliste vahenditega mõtestada teatri erilisust. Õpime tundma lavastusprotsessi ja teatris kasutatavat sõnavara. Lisaks analüüsime enda ja kaaslaste käitumist teatris ning leiame põhjendused teatrikülastaja headele tavadele. Muuseumitunni raames tutvume teatrimaskiga ning valmistame grupitööna maskid tegelastele, kes kehastavad teadlikku teatrikülastajat. Muuseumitund on teatrikülastusele sobilik eel- või järeltegevus, mis muudab teatriskäigu eriliseks sündmuseks ning aitab õpilasel kujuneda haritud ja asjatundlikuks teatrikülastajaks.

Vanus: I–III kooliaste, gümnaasium
Kestus: 1 tund

Nukuliigid / ekskursioon

Erinevaid nukuliike tutvustaval tegevuslikul ekskursioonil saab proovida, kuidas panna liikuma lauanukk, varrasnukk, käpiknukk ning marionett. Ekskursiooni käigus tutvutakse ka Ajamasinaga, õpitakse tundma mitmeid teatriameteid ning kõnnitakse 7-meetrise nuku pea kohal.

Vanus: koolieelik, koolilaps, noor, täiskasvanu
Kestus: 1 h

Teatriametid / ekskursioon

Teatrimaailmas töötavatel inimestel on erilised ja haruldased ametid. Mida teeb stsenograaf, inspitsient, grimeerija, kostümeerija, valguskunstnik, valgustaja, helilooja, helitehnik, lavameister, lavastaja või näitleja? Teatriametite ekskursioonil saab lisaks ametitega tutvumisele mitmeid ameteid ka ise proovida. 

Vanus: koolieelik, koolilaps, noor, täiskasvanu
Kestus: 1 h

Reis ümber teatrinukkude / muuseumimäng

Muuseumimängus rändavad õpilased detektiividena läbi seitsme kümnendi Nukuteatri ajaloos. Ajarännakule saadakse kaasa luup, prillid, mõõdulint, kindad ning kirjutusvahendid. Nii tuleb ajaloolase kombel uurida teatrinukke, lisaks leidub fantaasiaga seotud ülesandeid ning üksjagu nuputamist.

Mängu käigus arenevad lapse kaardilugemis- ja mõõtmisoskused; õpitakse tekstist leidma vajalikku infot; analüüsitakse ja võrreldakse andmeid; grupitöös pannakse proovile koostööoskus; saadakse teadmisi Nukuteatri ajaloost ja tutvutakse teatrinukkudega.

Vanus: koolilaps (I ja II kooliaste)
Kestus: 1 h – 1h 15 min

Nukuvalmistamise töötuba / töötuba

Erinevate nukkude valmistamise töötubades saab tutvuda konkreetse nukuliigi ajalooga, loomise ja mängimise põhimõtetega. Valida on võimalik pulganuku töötoa ja varjunuku töötoa vahel. Pulganuku töötuba on sobilik eelkooliealistele ning algklassidele. Ühiselt luuakse teatraalseid pulganukke – printse, printsesse või kloune. Varjunuku töötoas on valikus lihtsam ja keerulisem nukk. Lihtne varjunukk on sobilik 1.–2. klassile ning keerulisem varjunukk alates 3. klassist.

Pärast nuku valmimist saab iga sündinud tegelane esimest korda teatrilavale astuda.

Vanus: koolilaps, noor, täiskasvanu
Kestus: 1 h

Lavastuse töötuba / töötuba

Lavastuse töötuba toimub ühistööna, mille tulemusena lavastatakse üks stseen ning õpitakse seeläbi tundma mitmeid teatriameteid. Töö toimub gruppides, kuhu võivad vastavalt gruppide suurustele kuuluda lavastaja, näitlejad, helilooja ning kunstnik. Töötuba lõppeb väikese teatriõhtuga. 

Soovi korral on töötoa teema võimalik siduda mistahes Eesti Noorsooteatri lavastusega. Soovist palume broneeringut tehes ette teada anda.

Vanus: koolilaps, noor
Kestus: 1 h

Varjuteatri töötuba / töötuba

Nukuteatrimuuseumi varjuteatri meisterdamise töötuba on inspiratiooni saanud Eesti Noorsooteatri lavastusest „Vari”. Töötoas on külastajatel võimalik ise kokku panna miniatuurne varjuteatri lava, asetada sinna dekoratsioonid ja valmistada nukud. 

Töötoa lõppedes saab jälgida, kuidas äsja meisterdatud varjuteater ellu ärkab. Valminud väikese varjuteatri saab koju kaasa võtta, et seal teatrit edasi mängida. 

Vanus: koolilaps
Kestus: 45 min

Maketitöötuba / töötuba

Maketitöötoas õpitakse tundma lavaruumi ja lava planeerimist. Tutvutakse lavaplaanidega, makettidega ja kirjandusliku teksti analüüsimisega. Töötoa lõpus ehitatakse lavakarpi üles lugu toetav atmosfäär.

Vanus: koolilaps, noor, täiskasvanu
Kestus: 1 h

Kostüümitöötuba / töötuba

Kostüümitöötoas saab teadmisi teatrikostüümi loomise protsessist. Tutvutakse kostüümikavanditega ning luuakse kirjandusliku teksti või heliteose põhjal fantaasiarikas kostüümikavand, mida ilmestavad kanganäidised. 

Vanus: koolilaps, noor, täiskasvanu
Kestus: 1 h

Grimmitöötuba / töötuba

Grimmitöötoas sukeldutakse grimeerija põnevasse maailma: uuritakse grimmi kaudu karakteri muutmise võimalusi, luuakse paberkollaaži abil erinevaid näoilmeid ning proovitakse elemente, millega grimeerija näitlejate välimust pidevalt muudab. Töötoas valmib fantaasiarikas grimmikavand.

Vanus: koolilaps, noor
Kestus: 45 min

Butafooriatöötuba / töötuba

Butafoori meisterdatud hiiglaslik kivi võib kaaluda vaid paar kilo ning laval imemaitsvana näiv tordilõik olla aga isuäratavaks värvitud poroloonitükk. Butafooriatöötoas õpitakse tundma erinevaid materjale ja tehnikaid butafooria valmistamiseks ning töötoa käigus valmib butafoorne pulgakook.

Vanus: koolilaps, noor, täiskasvanu

Kestus: 1 h

Kohtumised näitlejate ja nukkudega / töötuba

Nukuteatrimuuseumis saab kohtuda Eesti Noorsooteatri näitlejate ja nende nukurollidega. Kohtumisel avanevad mitmed teatrielu saladused – näitleja tutvustab nii oma eesriidetagust kui ka lavapealset tööd ning näitab nukke, kellega ta lavastustes on mänginud. Kuulda saab iga nuku sünniloost, eripäradest, iseloomust ja lavateest. Kohtumist viib läbi üks näitleja koos oma nukkudega. Kohtumise lõpus saavad osalejad esitada näitlejale küsimusi.

Vanus: koolieelik, koolilaps, noor, täiskasvanu

Kestus: 40 min
 

Virtuaalsed töötoad

 

Fantaasia lendab / virtuaalne töötuba

Nukuteatrimuuseumi virtuaalses töötoas saavad igas vanuses lapsed ja noored lennutada oma fantaasiat ja luua ise nukuteatrit! Kuue erineva kestusega loomingulise ja käelise tegevuse seast saab enne töötoa toimumist valida endale meelepärased. 

Virtuaaldetektiivid Nukuteatrimuuseumis / virtuaalne töötuba

Nukuteatri võlumaailmast uusi teadmisi pakkuv mäng kutsub osalisi kehastuma virtuaaldetektiivideks ning proovile panema oma nutikuse. Detektiivide ülesanne on virtuaalsel muuseumirännakul koguda vajalikke vihjeid ning leida saadud info põhjal ülesande vastused. 

 

Materjalid ja lisategevused