Muuseumitund „Teadlik teatrikülastaja” | EESTI NOORSOOTEATER
Tagasi

Muuseumitund „Teadlik teatrikülastaja”

jaga
1 h|Koolilapsele, Noorele

Muuseumitunni eesmärk on mänguliste vahenditega mõtestada teatri erilisust. Õpime tundma lavastusprotsessi ja teatris kasutatavat sõnavara. Lisaks analüüsime enda ja kaaslaste käitumist teatris ning leiame põhjendused teatrikülastaja headele tavadele. Muuseumitunni raames tutvume teatrimaskiga ning valmistame grupitööna maskid tegelastele, kes kehastavad teadlikku teatrikülastajat. Muuseumitund on teatrikülastusele sobilik eel- või järeltegevus, mis muudab teatriskäigu eriliseks sündmuseks ning aitab õpilasel kujuneda haritud ja asjatundlikuks teatrikülastajaks.

Kestus: 1 tund
Vanus: I–III kooliaste, gümnaasium

Muuseumitunni õpiväljundid:

Muuseumitunni läbinud õpilane: 

 • tunneb põhilist teatris kasutatavat sõnavara;
 • on tuttav lavastusprotsessi etappidega; järjestab, analüüsib ja väärtustab lavastuse loomise protsessi; 
 • oskab analüüsida nii enda kui kaaslaste käitumist teatris;
 • teadvustab teatrietiketi olulisust teatrikülastuse juures;
 • teab, mis on teatrimask;
 • loob grupitööna teatrimaski ja esitleb seda kaaslastele. 

Muuseumitund kujundab järgmisi riikliku õppekava üldpädevusi, arendades õpilase oskust:

 • hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust;
 • hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast;
 • teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme;
 • analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 • väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt.

 

Materjalid ja lisategevused